วิดีโอสอนใจสาเหตุที่เราเสียกรุงครั้งที่2

ประเทศเราผ่านเหตุการณ์ต่างมามากแล้ว อย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาเกิดขึ้นซ้ำรอย ด้วยการแก่งแย่งกันภายในประเทศของพวกนักการเมือง และข้าราชการยศสูงๆ วิดีโอคลิปนี้นอกจากจะให้ความรู้ในการเสียกรุงของไทยแล้วยังสอนให้คิดอีกด้วย คลิปวิดีโอโดย กีรติ วรรณเลิศศิริ
Sun 23 June 2013 05:16:34 AM ShareSPONSER BY
สติ๊กเกอร์ ติด กระจก
ออกแบบรับทำเว็บไซต์Œ
u-item