การทำใบขับขี่รถยนตร์และจักรยานยนต์

ใบขับขี่จำเป็นอย่างมากในการใช้รถในท้องถนน เพราะเป็นมาตราฐานในการปฏิบัตรตามกฏหมายจราจร(ให้พี่ตำรวจยึดและจับปรับนั่นเอง) ก่อนเราจะมีใบชับขี่ได้นั้นเราก็ต้องไปสอบครับ ที่ชนส่งใกล้บ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่สะดวก เอกสารที่ต้องใช้ก็จะมี ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ รูป (แต่ถ้าเอาบัตรรุ่นใหม่บัตรแข็งก็ไม่ต้องเอาไปแต่เพิ่มตัง) ซึ่งสมควรไปแต่เช้านะครับ เพราะจะได้ใช้เวลาในการทำเสร็จภายในหนึ่งวัน จะแบ่งการทำเป็น 2 ช่วงคือ เช้า อบรม และทำการสอบข้อเขียน(ถ้าที่ไหนทันสมัยหน่อยจะเป็นตู้สอบคอมพิวเตอร์ล่ะ) บ่าย สอบปฏิบัติก็จะเป็นสอบทำตามเครื่องหมาย รถมอไซค์ก็ประมาณขี่หลบกรวย ทรงตัว ไรประมาณนี้ รถยนตร์ก็ จอดเทียบฟุตบาท ถอยเข้าซอง ซึ่งถ้าใครมาทำใบขับขี่ตอนบ่ายละก็ต้องมาวันหลังแน่นอน เพราะจะต้องเปลี่ยนเป็น อบรมและสอบข้อเขียนแทน ส่วนปฏิบัติต้องเลื่อนอีกวันนึง และต้องเตรียมเงินสำหรับทำบัตรไปด้วยนะครับอย่าลืม ส่วนความรู้ข้อสอบข้อเขียน ที่เว็บกรมขนส่งพอมีให้ศึกษาครับ http://www.dlt.go.th/th/sara/knowledgedrl2/drive2.php
Date: 2010-03-31 21:33:35

ShareSPONSER BY
สติ๊กเกอร์ ติด กระจก
ออกแบบรับทำเว็บไซต์Œ
u-item