หลังจากมีประชาชนคนอ่างทอง ออกมาร้องเรียนความเป็นธรรมหลังถูกเรียกคืนเงินรถคันแรก พร้อมดอกเบี้ย เนื่องจากสามีผู้ไปขอใช้สิทธิเสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน ก่อนที่อธิบดีกรมสรรพสามิต จะออกมาระบุว่าไม่ต้องเสียเงินจำนวนดังกล่าวเนื่องจากไม่ผิดเงื่อนไข ไม่ได้ขายไปก่อน 5 ปี ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด! นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ก็ได้ออกมาตอบถึงข้อสงสัยว่า เงื่อนไขรถคันแรก ห้ามตายด้วยใช่หรือไม่นั้นว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกและเสียชีวิต หลังจากการได้รับคืนภาษี หรือ ครอบครองรถเกิน 1 ปี จะยังได้รับสิทธิ์ในโครงการรถยนต์คันแรกไม่ต้องนำเงินภาษีคืนกรมสรรพสามิต เพราะถือเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวที่พึงได้

แต่หากผู้มีสิทธิ์เสียชีวิตก่อนครอบครองรถยนต์ครบ 1 ปี ญาติผู้เสียชีวิตต้องนำเงินมาคืนให้กรมสรรพสามิต ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับเงินไป หากไม่คืน ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องชำระดอกเบี้ยปีละ 15% นับตั้งแต่วันครบกำหนดคืนเงินจนกว่าชำระคืนให้ครบถ้วน ตามที่ใบคำขอใช้สิทธิ์และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก

 

 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชน จ.อ่างทอง เข้าร่วมโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรก แล้วเกิดเสียชีวิต และมีหนังสือจากกรมสรรพสามิตไปทวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการรถยนต์คันแรก 60,511 บาทคืน ว่า กรณีดังกล่าวนั้น ภรรยาผู้เสียชีวิตต้องนำเงินมาคืนให้กรมสรรพสามิต พื้นที่อ่างทอง เนื่องจากตรวจสอบแล้ว พบว่า ไม่ได้ครอบครองรถยนต์ครบ 1 ปี โดยได้รับรถยนต์เมื่อวันที่ 7 ต.ค.54 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 ก.ค.55 ซึ่งไม่เป็นไปตามมติครม.ระบุไว้

“หลักการของ มติครม. เรื่องการคืนเงินให้ผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการรถคันแรกนั้น ต้องมีชีวิตอยู่ และถือครองรถยนต์ครบ 1 ปี ซึ่งหลังจากนี้หากเสียชีวิต ก็ไม่ต้องนำเงินมาคืนกรมสรรพสามิต แต่กรณีที่เกิดขึ้น ผู้ที่มีสิทธิ์เสียชีวิตก่อนครอบครองรถยนต์ครบ 1 ปี ดังนั้นญาติผู้เสียชีวิตต้องนำเงินมาคืนให้กรมสรรพสามิต ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับเงินไป หากไม่คืน ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องชำระดอกเบี้ยปีละ 15% นับตั้งแต่วันครบกำหนดคืนเงินจนกว่าชำระคืนให้ครบถ้วน ตามที่ใบคำขอใช้สิทธิ์และเงื่อนไขสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก”


อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการผิดพลาดของระบบที่ยังไม่สมบูรณ์ ระหว่างกรมสรรพสามิตและกระทรวงมหาดไทย ทำให้ไม่สามารถตรวจพบว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์ในโครงการรถคันแรกเสียชีวิตก่อนที่จะครอบครองรถครบ 1 ปี ทางระบบจึงโอนเงินเข้าบัญชีตามปกติ ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้รับมอบหมายนโยบายจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ว่า การดำเนินงานในโครงการรถคันแรก จะต้องไม่ให้เกิดปัญหาหรือให้มีปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งในกรณีที่เกิดขึ้น เบื้องต้นกรมสรรพสามิตจะหาแนวทางเยียวยา เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด

ข้อมูลโดย : www.talkystory.comแสดงความคิดเห็นSPONSER BY
สติ๊กเกอร์ ติด กระจก
u-item