โบสถ์คริสต์ โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

เป็นโบสถ์ โรมันคาทอลิก ในอำเภอเมืองจันทบุรี ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป ข้างในโบสถ์มีความสวยงามตกแต่งด้วยกระจกสเตนกลาส หลากสีสวยงาม เก้าอี้สวดและคุกเข่าทำพิธี แบบที่เห็นในหนังต่างประเทศบางเรื่อง หลังคาทรงสูงแหลม เป็นสถาปัตยกรรมที่หาดูได้ยาก และมีรูปปั้นพระแม่มารีอยู่ด้านหน้า เป็นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่ อยู่มานานและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวคริสต์  นับเป็น โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์ที่อยู่คู่กันมานาน 

อาสนแม่พระปฏิสนธินิรมลแสดงความคิดเห็นSPONSER BY
สติ๊กเกอร์ ติด กระจก
u-item