LED Grow light ไฟLED ปลูกต้นไม้ สำหรับปลูกต้นไม้ในร่ม

ไฟLED นอกจากถูกในมาใช้เป็น ไฟภายในบ้านแล้ว ยังถูกคิดค้นมาให้แสงไฟปลูกต้นไม้ ได้อีกด้วยเรียกว่า  LED Grow light

โดยนำคุณสมบัติพิเศษ ของ หลอดแอลอีดี โดยใช้ความยาวคลื่นแสง 430 - 460 และ 630-660 นาโนเมตร มาสังเคราะห์แสงให้กับต้นไม้ มาทดแทนแสงแดดจริง

 

ไฟLED Growlight ไฟLED ปลูกต้นไม้ ส่วนมากจะมี 2 สี สีน้ำเงิน และสีแดง เนื่องจากหลอดเป็น Chip LED อายุการใช้งานจึงค่อนข้างยาวนาน หากส่วนประกอบไม่เสียเสียก่อน

 

ประโยชน์ของแสงสีน้ำเงิน LED Growlight จะช่วยให้ เร่งการเติบโตของลำต้น และให้ใบแข้งแรง สีสด ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้มากขึ้น 

ประโยชน์ของแสงสีแดง LED Growlight จะช่วยให้ เร่งการเจริญเติบโตของราก บำรุง ดอก

 

ไฟLED Growlight เหมาะสำหรับเลี้ยงพืชผัก หรือ ต้นไม้ภายในร่ม ทดแทนแสงแดดจริง หรือสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูก ทำให้สามารปลูกในห้อง หรือที่ร่มได้ บางรายการยังนำมาปลูก ไม้น้ำตู้ปลา อีกด้วย 

 

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ไฟLED

ประเภทไฟ LED ที่เหมาะกับการใช้งาน ประหยัดไฟด้วยหลอดLED


แสดงความคิดเห็นSPONSER BY
สติ๊กเกอร์ ติด กระจก
u-item