ร้องเรียน  แท๊กซี่ไม่ยอมรับผู้โดยสาร  รถร่วมบริการ บริการแย่ ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 

ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โดย กรมการขนส่งทางบก โทรสายด่วน1584 ได้จัดทำบริการร้องเรียนเรื่องการบริการของรถสาธารณะหรือรถโดยสารให้มีความสะดวกมากขึ้นโดยผ่านเว็บไซต์

http://apps.dlt.go.th/1584complain/frmComplainCar-User.php?CarType=4

 

สามารถร้องเรียนปัญหาและตรวจสอบผลการร้องเรียนได้จากหน้าเว็บ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

-ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร

-แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ

- มาตรค่าโดยสารผิดปกติ

-พาผู้โดยสารไปเส้านทางที่อ้อมเกินควร

-ไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ตกลงกัน หรือทำให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทาง

-ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว

-สูบบุหรี่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้โดยสาร

- เจตนาลักทรัพย์

- ลืมสัมภาระ


โดยจะต้องระบุ เลขประชาชนของผู้แจ้งร้องเรียน ชื่อ วันและเวลา รถ สีรถ เลขทะเบียน ชื่อคนขับ สถานที่เกิดเหตุ รายะลเอียดคร่าวๆ

 

เท่านี้ใครที่มีปัญหาแท๊กซี่ไม่รับผู้โดยสาร รถเมล์ขับรถหวาดเสียว ขับเร็ว พูดจาไม่ดี ก็สามารถให้หน่วยงานว่ากล่าวตักเตือน ปรับ ได้ ตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และตาม พรบ.การขนส่งทางบก  ผ่าน ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะแสดงความคิดเห็นSPONSER BY
สติ๊กเกอร์ ติด กระจก
u-item