ขอรับเงินประกันสังคมกรณีว่างงาน

ช่วงนี้ตัดสินออกมารับงานเอง งานออกแบบหรือเว็บไซต์  ใครสนใจลองเข้าไปดูได้ที่ dreamworkgood.com เข้าเรื่องเลยก็คือ เมื่อเราสมัครใจลาออกมาแล้วสามารถใช้สิทธิ์รับเงิน กรณีว่างงานได้ 3 เดือน เงื่อนไข แต่ถ้าโดนให้ออกจะได้ 6 เดือน (ทางผู้เขียนบทความลาออกนะจ๊ะ55)

สำหรับที่ลาออกหรือ ออกจากบริษัทผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย

 

โดยวิธีการรับเงินกรณีว่างงาน

-ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานใกล้บ้าน ของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยนำหลักฐานสำเนาหน้าสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และบัตรประชาชนไปยื่น

-กรอกข้อมูลนิดหน่อย

-ไปรายงานตัวทุกเดือนตามที่วันกำหนด +- 7วัน

-และจะรับเงินหลังไปรายงานตัวครั้งแรก

สำหรับการลาออก ในอัตราร้อยละ 30 ฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

สำหรับการถูกเลิกจ้าง ในอัตราร้อยละ 50 ฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท


ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=874แสดงความคิดเห็นSPONSER BY
สติ๊กเกอร์ ติด กระจก
ออกแบบรับทำเว็บไซต์Œ
u-item